26/02/09
Trang chủ Liên hệ Tiếng Việt English

Đá lát lề đường

Giới thiệu

Đá lát lề đường

Đá trang trí cảnh quan

Đá ốp lát

Liên hệ

Nhiều loại sản phẩm lát vỉa hè khác nhau: đá cubic, đá tấm, đá bó vỉa. Ngoài hình dạng và kích thước thông dụng, Công ty TNHH An Thịnh còn sản xuất theo tiêu chuẩn do khách hàng thiết kế.

     

     

     

     

     

 
     

Đá cubes

 

Mã số

Kích thước

Nguyên liệu, màu sắc

Centimeter Inch

CB111

10 x 10 x 10

3 94/100 x 3 94/100 x 3 94/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

CB118

10 x 10 x 8

3 94/100 x 3 94/100 x 3 15/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

CB117

10 x 10 x 7

3 94/100 x 3 94/100 x 2 76/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

CB116

10 x 10 x 6

3 94/100 x 3 94/100 x 2 36/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

CB115

10 x 10 x 5

3 94/100 x 3 94/100 x 1 97/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

CB557

15 x 15 x 7

5 90/100 x 5 90/100 x 2 76/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

Đá tấm

 

Mã số

Kích thước

Nguyên liệu, màu sắc

Centimeter Inch

 

ST211

20 x 20 x 10

7 87/100 x 3 94/100 x 3 94/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

ST218

20 x 10 x 8

7 87/100 x 3 94/100 x 3 15/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

ST227

20 x 20 x 7

7 87/100 x 7 87/100 x 2 76/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

ST337

30 x 30 x 7

11 81/100 x 11 81/100 x 2 76/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

ST331

30 x 30 x 10

11 81/100 x 11 81/100 x 3 94/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

ST247

20 x 40 x 7

7 87/100 x 15 75/100 x 2 76/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

ST367

30 x 60 x 7

11 81/100 x 23 62/100 x 2 76/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

ST468

40 x 60 x 8

15 75/100 x 23 62/100 x 3 15/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

ST481

40 x 80 x 10

15 75/100 x 31 49/100 x 3 94/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

ST612

6 cạnh x 10CM, dày 2CM

6 cạnh x 3 94/100 ; dày  79/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

ST625

6 cạnh x 12CM, dày 2,5CM

6 cạnh x 4 72/100 ; dày 1

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

ST653

6 cạnh x 15CM, dày 3CM

6 cạnh x 5 90/100 ;  dày 1 18/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

Đá cây

 

Mã số

Kích thước

Nguyên liệu, màu sắc

Centimeter Inch

PL553

15 x 15 x 30

5 90/100 x 5 90/100 x 11 81/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

PL555

15 x 15 x 50

5 90/100 x 5 90/100 x 19 69/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

PL557

15 x 15 x 75

5 90/100 x 5 90/100 x 29 53/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

PL551

15 x 15 x 100

5 90/100 x 5 90/100 x 39 37/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

PL223

12 x 12 x 30

4 72/100 x 4 72/100 x 11 81/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

PL225

12 x 12 x 50

4 72/100 x 4 72/100 x 19 69/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

PL227

12 x 12 x 75

4 72/100 x 4 72/100 x 29 53/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

PL221

12 x 12 x 100

4 72/100 x 4 72/100 x 39 37/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

Đá bó vỉa

 

Mã số

Kích thước

Nguyên liệu, màu sắc

Centimeter Inch

BD222

20 x 20 x 20

7 87/100 x 7 87/100 x 7 87/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

BD235

20 x 30 x 50

7 87/100 x 11 81/100 x 19 69/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

BD237

20 x 30 x 75

7 87/100 x 11 81/100 x 29 53/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

BD231

20 x 30 x 100

7 87/100 x 11 81/100 x 39 37/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

BD223

20 x 20 x 30

7 87/100 x 7 87/100 x 11 81/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

BD225

20 x 20 x 50

7 87/100 x 7 87/100 x 19 69/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

BD227

20 x 20 x 75

7 87/100 x 7 87/100 x 29 53/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

BD221

20 x 20 x 100

7 87/100 x 7 87/100 x 39 37/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

BD123

15 x 25 x 35

5 90/100 x 9 84/100 x 13 78/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

BD125

15 x 25 x 50

5 90/100 x 9 84/100 x 19 69/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

BD127

15 x 25 x 75

5 90/100 x 9 84/100 x 29 53/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

BD121

15 x 25 x 100

5 90/100 x 9 84/100 x 39 37/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám

BD135

10 x 35 x 50

3 94/100 x 13 78/100 x 19 69/100

Granite: Xanh đậm, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng xám.
Basalt: Xanh xám, xám
 
 

Mã số sản phẩm

CB   1  1  8  2

         
  CB

1  1  8

 

2

Chỉ thị lọai sản phẩm

Chỉ thị kích thước

Chỉ thị màu

CB:

Cubic

rộng x dài x dày (cao)

0:

Không có màu

ST:

Tấm

1:

Đen

PL:

Đá cây

2:

Đỏ

BD:

Bó vỉa

3:

Hồng

4:

Vàng

5:

Xanh đen

6:

Xanh da trời

7:

Tím

8:

Xám

9:

Trắng

Đầu trang

Trang chủ Liên hệ Tiếng Việt English

Copyright © 2006 An Thinh Granite.